• Menu

Yksityisyydensuojaehdot

.PROMO:N YKSITYISYYDENSUOJAEHDOT

Voimassa alkaen: 1. marraskuuta, 2014

Yksityisyydensuojaehdoissa (“Yksityisyydensuojaehdot”) kerrotaan, miten .PROMO International Oü (“.PROMO”) käyttää henkilötietoja (“Henkilötiedot”). Yksityisyydensuojaehdot koskevat kaikkia uusia käyttäjiä, jotka osallistuvat näiden Yksityisyydensuojaehtojen voimaanastumispäivänä tai sen jälkeen .PROMO:n tai samaan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden järjestämiin kampanjoihin (“Kampanjat”), joihin voi mahdollisesti liittyä pelejä, alennuksia, palkintoja tai palkkioita Sisällöntarjoajiltamme. Mikäli et jostain syystä halua hyväksyä yksityisyydensuojaehtojamme, pyydämme, ettet enää käytä Dotpromo.me -palveluja sivustolla www.dotpromo.me (“Dotpromo.me”) (tai mobiiliversiota) (“Sivustot”).

Juridisen suhteesi .PROMO:n määrittelevät (i) kampanjakohtaiset säännöt ja ehdot, (ii) nämä Yksityisyydensuojaehdot, (iii) Dotpromo.me -palvelun käyttöehdot ja (iv) mahdolliset suostumukset, jotka olet antanut .PROMO:lle. Muut asiakirjat tai toteamukset eivät ole juridisesti sitovia.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentteja yksityisyydensuojakäytäntöihimme tai näihin Yksityisyydensuojaehtoihin liittyen, otathan meihin yhteyttä joko sähköpostitse (privacy@dotpromo.me) tai kirjeitse:

.PROMO International Oü
Attention: Privacy Office
Roosikrantsi 2,
Tallinn 10119
Estonia

Yksityisyydensuojaehtomme muodostuvat seuraavista osioista:

1. Mitä Henkilötietoja .PROMO kerää

2. Miten .PROMO kerää Henkilötietoja

3. Miten .PROMO käyttää Henkilötietoja

4. Milloin ja miksi .PROMO voi luovuttaa Henkilötietoja

5. Evästeet ja niihin liittyvät teknologiat

6. Dotpromo.me:n suositteleminen ystäville

7. Omat asetuksesi

8. Henkilötietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

9. Henkilötietojen turvaaminen

10. Tietoja EU:n ulkopuolisissa maissa asuville henkilöille

11. Kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöt

12. Yhteisöt

13. Facebook Connect

14. Muutokset ja lisäykset Yksityisyydensuojaehtoihin

15. Rekisteritiedot ja tiedoista vastaava henkilö

1. Mitä Henkilötietoja .PROMO kerää

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa, paikallistaa tai joita käyttämällä häneen voidaan ottaa yhteyttä. Henkilötiedot sisältävät myös muita, varsinaisiin Henkilötietoihin rinnastettavissa olevia tietoja. Keräämme seuraavanlaisia Henkilötietoja:

 • Yhteystietoja, joiden avulla voimme olla yhteydessä sinuun. Näitä tietoja ovat nimesi, käyttäjätunnuksesi, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet, sosiaalisen median käyttäjänimet, puhelinnumerot sekä muut osoitteet, joiden kautta voit vastaanottaa yhteydenottoja joko suoraan .PROMO:lta tai sinua .PROMO:n puolesta lähestyviltä tahoilta.
 • IP-osoitetta ja vastaavia tietoja, internet-yhteytesi tunnistamiseksi.
 • Eri elämänalueisiin liittyviä tietoja, joiden avulla opimme tuntemaan sinut ja arvioimaan, millaiset Kampanjat todennäköisesti kiinnostaisivat sinua. Näihin tietoihin kuuluvat elämäntyyliäsi koskevat tiedot: sijaintitiedot liittyen asuinkaupunkiisi tai kaupunginosaasi, yleiset mielenkiintosi kohteet, sinua kiinnostavat kampanjatyypit, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan (esim. Facebook Connect) kautta saadut tiedot, demografiset tiedot (esim. syntymäaika, ikä, sukupuoli), tiedot henkilöistä, joille olet lähettänyt kutsun Kampanjoihin tai jotka ovat kutsuneet sinut osallistumaan Kampanjoihin sekä tiedot ystävistäsi, jotka ovat lähettäneet sinulle suositteluja tai joille sinä olet lähettänyt suositteluja.
 • Aktiivisuustietoja siitä, miten olet käyttänyt .PROMO:a. Näitä ovat esimerkiksi: mihin Kampanjoihin olet osallistunut, miten olet käyttänyt Sivustojamme, sähköpostia, muita viestintävälineitä ja sovelluksia sekä miten olet ollut yhteydessä Yhteistyökumppaneihimme, Sisällöntarjoajiimme ja Palveluntuottajiimme.
 • Taloudellisia tietoja, joita tarvitaan tilaustesi käsittelyyn (luottotiedot) tai mahdollisesti voittamiesi etuuksien maksamiseen (pankkiyhteystiedot).
 • Mobiililaitteiden sijaintitietoja,jotta voisimme lähettää sinulle tietoja lähialueellasi mahdollisesti meneillään olevista reaaliaikaisista Kampanjoista. Käytämme näitä tietoja, jos olet aktivoinut jonkin mobiilisovelluksistamme ja sallit matkapuhelimesi tai muun mobiililaitteen välittää sijaintitietoja.

2. Miten .PROMO kerää Henkilötietoja

Pyydämme Henkilötietojasi (mukaan lukien Yhteystiedot, Eri elämänalueisiin liittyvät tiedot ja Pankkiyhteystiedot), kun rekisteröidyt, liityt postituslistalle, luot käyttäjätilin, osallistut Kampanjaan, olet muulla tavoin aktiivinen Sivustoilla tai kun olet yhteydessä .PROMO:n.

Syöttämällä tietosi meidän tai Yhteistyökumppaniemme sivustoille annat suostumuksesi siihen, että keräämme sinua koskevia tietoja. Valtuutat samalla meidät säilyttämään, käsittelemään ja käyttämään antamiasi tietoja näiden Yksityisyydensuojaehtojen mukaisesti.

Palveluun rekisteröitymisen edellytyksenä on seuraavien suostumusten antaminen:

 • 1) Suostumus .PROMO:lle olla yhteydessä tai lähettää käyttäjälle tietoja omista tai yhteistyökumppaniensa palveluista, eduista ja kampanjoista käyttäjän voimassaolevaan sähkpostiosoitteeseen sähköpostitse sekä matkapuhelinnumeroon tekstiviestitse.
 • 2) Suostumus .PROMO:n toimesta puhelimitse tapahtuvaan telemarkkinointiin seuraaviin tuotealueisiin matkapuhelinliittymät- ja matkapuhelimet, mobiililaajakaistaliittymät ja -laitteet, laajakaistaliittymät ja -laitteet, maksu-TV –liittymät ja -laitteet, aikakauslehdet sekä pankki-, vakuutus- ja julkiset palvelut liittyen (”Telemarkkinointilupa”);
 • 3) Suostumus em. Telemarkkinointilupaan perustuen kertaluonteisten, 60 päivää kerrallaan voimassaolevien telemarkkinointilupien (”Kertaluonteinen telemarkkinointilupa”), siirtämiseen .PROMO:n yhteistyökumppaneille tai muille edellä yksilöidyillä tuotealueilla tuotteita ja palveluita tarjoaville yrityksille sekä sen käyttämiseen näiden toimesta; ja
 • 4) Suostumus em. Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan välittömään siirtämiseen osallistujan valitsemiin tuotalueisiin liittyville yhteistyökumppaneille kuitenkin siten, että yhteen tuotealueeseen liittyvä Kertaluonteinen telemarkknointilupa voidaan siirtää vain yhdelle yhteistyökumppanille. Mikäli osallistuja ei ole valinnut yhtään tuotealuetta osallistumisen yhteydessä tai tähän ei ole tarjottu mahdollisuutta, siirrettävä Kertaluonteinen telemarkkinointilupa liitetään matkapuhelinliittymiin ja -laitteisiin, joihin liittyvä kumppani Suomessa on TeliaSonera Finland Oyj.
 • 5) Suostumus em. ensimmäisen Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan siirron jälkeen tapahtuvia Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan siirtoja edeltävään sähköpostitse tapahtuvaan .PROMO:n yhteydenottoon, jolla .PROMO tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kieltää Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan siirtämisen sähköpostiviestissä olevaa linkkiä käyttäen kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa sähköpostiviestin vastaanottamisesta.

Kukin siirretty Kertaluonteinen telemarkkinointilupa käsittää oikeuden enintään yhteen (1) puhelinkeskusteluun suostumuksen antaneen käyttäjän kanssa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa luvan siirtämisestä tai siitä kun käyttäjän oikeus siirron peruuttamiseen on päättynyt kohdan 5 mukaisesti. Käyttäjä voi muutoinkin peruuttaa suostumuksensa Telemarkkinointilupaan ja Kertaluonteisiin telemarkkinointilupiin milloin tahansa kuitenkin siten, että peruuttamisella ei koskaan ole takautuvia vaikutuksia.

Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan siirtämisen jälkeen peruuttaminen tulee tehdä siirronsaajalle, joka on mainittu kohdan 5 mukaisessa sähköpostiviestissä. Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan siirtämisen jälkeen .PROMO ei voi itse käyttää Telemarkkinointilupaa tai siirtää siihen perustuvia Kertaluonteisia telemarkkinointilupia muille tahoille ennen kuin kuusikymmentä (60) päivää on kulunut siitä, kun käyttäjän oikeus siirron peruuttamiseen on päättynyt kohdan 5 mukaisesti. Tämän kuudenkymmenen (60) päivän jälkeen, samoin kuin siirron peruuntuessa, .PROMO voi jatkaa Telemarkkinointiluvan käyttämistä ja/tai siirtää siihen perustuvia Kertaluonteisia telemarkkinointilupia muille tahoille.

Jos Kertaluontoista telemarkkinointilupaa ei siirretä, .PROMO sitoutuu olemaan käyttämättä Telemarkkinointilupaa useammin kuin yhteen puhelinkeskusteluun kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa joko sen antopäivästä tai edellisestä Telemarkkinointiluvan pohjalta toteutuneesta puhelinkeskustelusta laskien.

Yhdellä (1) puhelinkeskustelulla tarkoitetaan käyttäjän tavoittamista puhelimitse ja tästä seuraavaa vähintään 9 sekunnin mittaista puhelinkeskustelua.

Mitään kerättyjä tietoja tai suostumuksia ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman osallistujan suostumusta lukuunottamatta .PROMO:n kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä ETA:n alueella

Keräämme Aktiivisuustietoja, kun käytät Sivustojamme. Voimme esimerkiksi tarkastella, mihin Kampanjoihin olet tutustunut tai osallistunut sekä lukea kommentteja, joita olet esittänyt keskustelupalstoilla, ilmoitustauluilla, keskusteluryhmissä, chateissa tai muissa vastaavissa osioissa, joita saatamme tarjota Sivustoillamme tai sen välityksellä (yleisnimellä “Yhteisöt”) tai toimintaamme liittyvillä sosiaalisen median sivuilla tai tileillä. Käytämme evästeitä ja niihin liittyviä teknologioita kerätäksemme tietoja tietokoneestasi ja aktiivisuudestasi Sivustoilla ja Yhteistyökumppaniemme verkkosivuilla. Tarkempia tietoja evästeistä ja muista teknologioista löydät näiden Yksityisyydensuojaehtojen kohdasta 5 (Evästeet ja niihin liittyvät teknologiat). Keräämme Aktiivisuustietoja myös silloin, jos olet meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä, postitse, sosiaalisen median tai muiden viestintäkanavien kautta esimerkiksi asiakastukeen liittyvissä asioissa.

Keräämme myös tietoja, joita annat meille muista ihmisistä siinä vaiheessa, kun kutsut heidät osallistumaan Kampanjoihin. Näihin tietoihin kuuluvat kyseisten henkilöiden Yhteystiedot ja Eri elämänalueisiin liittyvät tiedot.

Jos käytät sosiaalisen median alustoja tai mobiililaitettasi (tai muuta viestintäkanavaa) ollaksesi yhteydessä .PROMO:n tai Sivustoihin, käyttämilläsi sovelluksilla voi olla erilliset yksityisyydensuojaehdot, jotka koskevat kyseisen sovelluksen käyttöönsä pyytämiä Henkilötietoja. Jos käytät esimerkiksi Dotpromo.me -mobiilisovellusta, voimme kerätä Mobiililaitteen sijaintitietoja, mikäli mobiililaitteesi asetukset sallivat sen.

Sovelluksemme voi kerätä tietoja myös silloin, kun et ole kirjautunut sisään Dotpromo.me -sovellukseen tai Sivustoille. Jos sinulla on kysymyksiä mobiililaitteesi tietoturvaan tai yksityisyysasetuksiin liittyen, tutustuthan mobiililaitteesi palveluntarjoajan antamiin ohjeisiin tai käytössäsi olevan laitteen valmistajan antamiin tietoihin voidaksesi tarvittaessa muuttaa mobiililaitteesi asetuksia.

Saatamme saada lisää Henkilötietoja kolmansilta osapuolilta. Täydennämme näillä tiedoilla niitä tietoja, joita meillä jo on sinusta, jotta oppisimme tuntemaan sinut paremmin ja jotta voisimme kehittää Sivustoja tai .PROMO:n palveluita.

3. Miten .PROMO käyttää Henkilötietoja

Me .PROMO:ssa käytämme Henkilötietojasi, jotta voimme:

 • täyttää velvoitteemme, jotka on lueteltu sinun ja .PROMO:n välisissä käyttöehtosopimuksissa;
 • täyttää sovellettavien lakien ja säännösten mukaiset pakottavat vaatimukset;
 • ylläpitää ja kehittää Sivustojamme ja Kampanjoita;
 • sujuvoittaa Kampanjoihin liittyvien palkintojen, etujen ja hyvitysten toimitusta tai maksua;
 • arvioida asiakkaidemme soveltuvuutta tiettyihin kampanjoihin tai tarjouksiin ja heidän tarvettaan eri tuotteille tai palveluille;
 • arvioida tarjouksia, tuotteita tai palveluita sillä perusteella, kiinnostavatko ne asiakkaita;
 • seurata Kampanjoiden osallistujamääriä ja soveltaa muita tilastollisia menetelmiä;
 • tarjota asiakastukitoimintoja;
 • vastata pyyntöihin, jotka koskevat Kampanjaan osallistumiseen liittyviä palveluja;
 • välittää sinulle mainoksia Sivustojemme kautta osana palvelujamme;
 • lähestyä sinua sähköpostitse, tekstiviestillä, sovellusten ja muiden väylien kautta ja tarjota sinua mahdollisesti kiinnostavia lisätietoja .PROMO:sta ja sen palveluista. Näitä ovat esimerkiksi .PROMO:n uutiset, erikoistarjoukset, kupongit, tiedotteet ja markkinointimateriaalit. Voit halutessasi kieltää näiden lähettämisen (opt-out);
 • lähettää sinulle muistutuksia, tekniikkaan liittyviä tietoja, päivityksiä, turvallisuustiedotteita, asiakastukeen ja -hallintoon liittyviä viestejä tai markkinointimateriaalia;
 • välittää Yhteistyökumppaniemme tuotemainontaa tai näihin liittymättömien .PROMO:n palvelujen mainoksia sähköpostitse, tekstiviestillä sekä sovellusten ja muiden väylien kautta, jos annat suostumuksesi tähän (opt-in);
 • hallinnoida kyselyjä, arvontoja, kilpailuja ja muita markkinointitoimintoja tai -tapahtumia, jotka ovat meidän, Yhteistyökumppaniemme tai Sisällöntarjoajiemme sponsoroimia, mikäli annat suostumuksesi tähän (opt-in);
 • hallinnoida kyselyjä, jotka liittyvät palveluihimme tai kampanjoihin, joihin olet osallistunut, ellet erikseen ilmoita, ettet halua vastaanottaa kyselyjä (opt-out); ja
 • hoitaa jokapäiväisiä velvollisuuksiamme, joihin kuuluvat Sivustojen hallinnointi, keskustelupalstojen ylläpito, analyysit, väärinkäytösten estäminen, yrityksen sisäisten raportointivelvoitteiden hoitaminen sekä muu käyttöehtojen ja lakien mukainen toiminta.

Huolimatta yllä mainituista käyttäjän suostumukseen viittaavista kohdista, lähetämme sinulle viestejä, jos sovellettavat lait tai säännökset sallivat sen.

Käsittelemme tietojasi ainoastaan Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Voit kuitenkin käyttää palvelujamme myös Euroopan talousalueen ulkopuolelta käsin, minkä seurauksena jotkut lähettämäsi tiedot saattavat kulkea muiden maiden kautta tai niitä saatetaan säilyttää muissa maissa. Tämä on täysin tietojen välittämiseen osallistuvien osapuolten toimenpiteistä riippuvaista eikä .PROMO voi vaikuttaa asiaan. Muissa tapauksissa tietojasi ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman erillistä suostumustasi.

4. Milloin ja miksi .PROMO voi luovuttaa Henkilötietoja

Emme luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille paitsi jos kyseessä on/ovat:

 • saman konsernin yritykset (esimerkiksi tytäryhtiöt tai muut yritykset, jotka .PROMO omistaa tai joiden toiminnasta se vastaa), joilla on oikeus käyttää Henkilötietoja vain osiossa 3 kuvailtuihin tarkoituksiin;
 • Näiden Yksityisyydensuojaehtojen kohdassa 2 määritelty Kertaluonteisen telemarkkinointiluvan siirtäminen.
 • palveluntarjoajamme, jotka tarjoavat meille erilaisia palveluja kuten sähköpostien lähettäminen meidän puolestamme, palkintojen, etujen ja hyvitysten toimittaminen ja maksujen käsittely. Palveluntarjoajamme ovat joko lain tai sopimuksen perusteella velvollisia suojaamaan Henkilötietoja ja heillä on oikeus käyttää Henkilötietoja vain heidän kanssaan allekirjoittamamme palvelusopimuksen ehtojen määrittelemässä laajuudessa.
 • meidän Yhteistyökumppanimme, mutta pääasiallisesti vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä ja tapahtuu pyynnöstäsi, esimerkiksi kun olet pyytänyt Yhteistyökumppaniamme soittamaan sinulle tai olet tilannut Yhteistyökumppaniltamme tuotteen tai palvelun. Voimme myös luovuttaa Yhteistyökumppaneille Henkilötietoja, jotka liittyvät niihin henkilöihin, jotka ovat osallistuneet Yhteistyökumppaneiden sponsoroimiin kampanjoihin, jotta heille voidaan lähettää räätälöityjä tarjouksia, jotta voimme täyttää palkintoihin, etuihin tai hyvityksiin liittyvät lupaukset, jotta henkilöitä voidaan auttaa palkintojen, etujen tai hyvitysten lunastamisessa ja lunastamiseen mahdollisesti liittyvissä ongelmissa, jotta voimme estää väärinkäytöksiä, tarvittaessa apuna .PROMO:a ja Yhteistyökumppania koskevissa oikeusprosesseissa, edistääksemme suoraa yhteydenpitoa Yhteistyökumppanin ja asiakkaiden välillä ja antaaksemme Yhteistyökumppaneille mahdollisuuden kommunikoida sähköisesti niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat osallistuneet Yhteistyökumppanin sponsoroimiin kampanjoihin.
 • meidän Yhteistyökumppanimme tai mainostajat, jos kyseessä on tarjous, kilpailu tai muu aktiviteetti, jonka tarjoaa .PROMO tai .PROMO yhdessä Yhteistyökumppaniensa kanssa ja johon olet päättänyt osallistua. Jos sinulle esimerkiksi suositellaan Dotpromo.me -sivustoa Yhteistyökumppanin verkkosivuilla tai kutsussa, joka on lähetetty .PROMO:n Yhteistyökumppanin toimesta tai Yhteistyökumppaniin liittyen, .PROMO voi antaa Yhteistyökumppanille Yhteystietoja ja Aktiivisuustietoja suosituksen vahvistamiseksi ja jotta .PROMO:n ja sen Yhteistyökumppanin väliset sopimusehdot täyttyvät. Sopimuksen sisällöstä riippuen Yhteistyökumppani voi joissain tapauksissa olla sinuun suoraan yhteydessä ja lähettää sinulle mainoksia.
 • fuusio, yritysosto tai vastaava tapahtuma; tukeaksemme liiketoiminnan myyntiä tai siirtoa; valvoaksemme oikeuksiamme tai puolustaaksemme omaisuuttamme; suojellaksemme muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta, tutkiaksemme petoksia, vastataksemme viranomaisten kyselyyn tai tukeaksemme tilintarkastusta, sääntöjen noudattamista ja yleistä hyvää yrityshallintotapaa. Voimme luovuttaa Henkilötietoja myös puolustaaksemme itseämme oikeudenkäynnissä tai muuten lain edessä sekä silloin, jos laki velvoittaa meidät siihen, esimerkiksi oikeuteen todistajaksi haastettuna tai vastaavassa juridisessa prosessissa, joissa voivat olla osallisina lakien noudattamista valvovat tahot, säätelyelimet ja oikeusistuimet Euroopan unionin maissa sekä muissa maissa, joissa toimimme. Jos .PROMO on osallisena fuusiossa tai jos se myydään kokonaan tai osittain, sinulle lähetetään siitä tieto sähköpostitse ja/tai Sivustoillemme näkyvästi sijoitetulla tiedotteella, jossa ilmoitetaan muutoksista yrityksen omistusrakenteessa, muutoksista Henkilötietojesi käyttötavoissa sekä valinnoista, joita voit tehdä Henkilötietoihisi liittyen.

Suosittelemme Yhteistyökumppaneillemme, että myös he laatisivat ja julkaisisivat yksityisyydensuojaehdot. Se, miten toiset osapuolet käyttävät Henkilötietojasi ei kuitenkaan ole meidän hallinnassamme vaan sitä säätelevät muiden osapuolten omat käytännöt.

Voimme käyttää myös sellaisia sinusta ja muista käyttäjistämme keräämiämme tietoja, joita ei voida kohdentaa keneenkään yksittäiseen henkilöön. Voimme esimerkiksi toimittaa Yhteistyökumppaneillemme tai muille kolmansille osapuolille raportteja, joihin on koottu yleisellä tasolla tilastotietoja käyttäjistämme.

5. Evästeet ja niihin liittyvät teknologiat

Kun käytät Sivustojamme, keräämme tiettyjä tietoja automatisoiduin tai sähköisin keinoin. Käytämme erilaisia teknologioita kuten evästeitä (”cookies”), evästeiden kanssa yhdessä toimivia tiedostoja ja tunnisteita (”pixel tag”, ”web beacon”), selainanalyysivälineitä ja verkkopalvelinten lokitietoja. Kun käytät Sivustojamme ja sovelluksiamme, käyttämäsi selaimet ja laitteet kommunikoivat meidän, Yhteistyökumppaniemme ja palveluntarjoajiemme hallinnoimien palvelinten kanssa koordinoidakseen ja tallentaakseen tietoja vuorovaikutteisuudesta ja vastatakseen palvelu- ja tietokyselyihisi..

Evästeiden ja niihin liittyvien teknologioiden kautta saatuja tietoja säilytetään sekä verkkopalvelinten lokitiedostoissa että verkkoevästeissä, jotka tallentuvat tietokoneillesi ja mobiililaitteisiisi. Tietokoneesi ja mobiililaitteesi lähettävät tietoja takaisin Sivustoillemme. Verkkopalvelimia ja evästeitä hallinnoimme me, Yhteistyökumppanimme tai palveluntarjoajamme.

Kun vierailet Sivustoillamme, .PROMO ja meidän Yhteistyökumppanimme voivat sijoittaa evästeitä tietokoneillesi tai mobiililaitteisiisi. Kun palaat Sivustoille, tunnistamme sinut evästeiden perusteella ja saamme tietoa kiinnostuksesi kohteista, jolloin voimme tarjota sinulle räätälöidyn käyttökokemuksen. Evästeiden avulla voimme myös havaita mahdolliset petosyritykset. Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää selaimellesi. Eväste sisältää tietoa käyttäjätilistäsi, kiinnostuksesi kohteista ja siitä, miten olet käyttänyt Sivustoja. Jotkin evästeet sisältävät sarjanumeroita, joiden avulla voimme yhdistää vierailusi Sivustoilla muihin meillä sinusta oleviin profiilitietoihin tai muuhun Sivustoon liittyvään aktiivisuuteesi.

Jotkin evästeet ovat tilapäisiä. Toiset taas on määritelty säilymään laitteessasi pidempään. Istuntoevästeet ovat tilapäisiä evästeitä, joita käytetään esimerkiksi määrittelemään, miten sivu näytetään. Selaimesi poistaa yleensä tällaiset evästeet, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet puolestaan tallennetaan tietokoneillesi tai mobiililaitteisiisi, joten ne säilyvät, vaikka suljet selaimen. Käytämme pysyviä evästeitä moniin eri tarkoituksiin kuten noutamaan aiemmin antamiasi tietoja (kuten käyttäjätunnuksesi, jos pyysit Sivustoa muistamaan sinut) ja määrittelemiesi asetusten tallentamiseen.

“Pixel tagit” ja “web beaconit” ovat pieniä kuvia, joita sijoitetaan verkkosivuille ja sähköpostiviesteihin. Niiden avulla voimme päätellä, oletko suorittanut tiettyjä toimenpiteitä. Kun esimerkiksi vierailet näillä sivuilla tai avaat sähköpostiviestin, pixel tagit ja web beaconit lähettävät siitä tiedon meille tai Palveluntarjoajillemme. Näiden välineiden avulla voimme mitata, miten viestintämme vastaanotetaan ja siten parantaa verkkosivujamme ja kampanjoitamme.

Keräämme monenlaisia tietoja evästeiden ja muiden teknologisten ratkaisujen avulla. Voimme esimerkiksi kerätä tietoja laitteista, joita käytät päästäksesi Sivustoillemme, tietokoneesi käyttöjärjestelmäsi tyypistä tai mobiililaitteesi mallista, selaimesi tyypistä, verkkotunnuksesta, muista järjestelmän asetuksista, järjestelmäsi käyttämästä kielestä sekä laitteesi maakoodista ja aikavyöhykeasetuksista. Selaimet lähettävät näitä tietoja automaattisesti verkkopalvelimille. Palvelimme lokitiedostoon tallentuu myös Sivustoillamme vierailuun käyttämiesi laitteiden IP-osoite. IP-osoite on yksilöllinen tunniste, jota laitteet käyttävät tunnistaakseen toisensa ja viestiäkseen keskenään internetissä. Voimme myös kerätä tietoja verkkosivusta, jolla vierailit ennen kuin tulit meidän Sivustoillemme ja verkkosivusta, jolle siirryit meidän Sivustoiltamme, mikäli selaimesi lähettää meille nämä tiedot.

Monissa tapauksissa tietoja, joita keräämme evästeiden ja muiden teknologioiden välityksellä, käytetään siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa eikä tietoja siten liittää millään tavoin Henkilötietoihin. Käytämme Sivustojemme käyttäjistä keräämiämme tietoja Sivustojemme toiminnan parantamiseen ja ymmärtääksemme, miten liikenne Sivustoille muodostuu ja miten Sivustoja käytetään. On myös tapauksia, joissa yhdistämme evästeiden ja niihin liittyvien teknologioiden avulla keräämämme tiedot Henkilötietoihin. Näissä tapauksissa käytämme tietoja näiden Yksityisyydensuojaehtojen mukaisesti.

Tämän lisäksi, jos käyttämäsi laite sallii meidän vastaanottaa Sijaintitietoja, keräämme nämä tiedot automaattisesti. Jos yhdistämme Sijaintitiedot muihin Henkilötietoihin, nämä Yksityisyydensuojaehdot sääntelevät, kuinka näitä tietoja voidaan käyttää.

6. Dotpromo.me:n suositteleminen ystäville

Dotpromo.me antaa sinulle mahdollisuuden suositella Dotpromo.me:tä ystävillesi. Suosittelemalla Dotpromo.me:tä ystävillesi voit saada erilaisia etuja (ystäville suosittelemista koskevien Käyttöehtojen ja Sivustoillamme olevien yksityiskohtaisten tietojen mukaisesti). Jos haluat suositella Dotpromo.me:tä ystävillesi, annamme sinulle henkilökohtaisen suosittelulinkin, jonka voit jakaa suoraan ystävillesi sähköpostitse, sosiaalisen median verkkosivujen tai muiden viestintäkanavien kautta. Jos joku ystävistäsi seuraa lähettämääsi linkkiä ja toimii edellyttämällämme tavalla, pystymme linkin avulla selvittämään, että juuri sinä olet suositellut Sivustoamme ja voimme tarjota sinulle esimerkiksi jotain etuja. .PROMO ei kerää niiden henkilöiden Henkilötietoja, joille jaat linkkisi ennen kuin henkilöt avaavat linkin ja ryhtyvät asioivat suoraan .PROMO:n kanssa.

7. Omat asetuksesi

Uskomme, että hyödyt sinulle räätälöidyistä palveluista. Voimme palvella sinua sitä paremmin, mitä enemmän tiedämme sinusta ja Kampanjoista, joista pidät. Voit kuitenkin asettaa rajoituksia sille, mitä tietoja luovutat .PROMO:lle sekä rajoittaa .PROMO:n sinuun kohdistamaa viestintää.

Voit muuttaa sähköpostitse toimitettaviin viesteihin liittyviä asetuksia kirjautumalla käyttäjätilillesi Sivustoilla, siirtymällä “My Account” -osioon ja muokkaamalla sähköpostien tilausasetuksia. Voit hallinnoida tilauksiasi myös seuraamalla ohjeita, jotka löytyvät kaikista sinulle lähettämistämme kaupallisista viesteistä. Voit esimerkiksi ryhtyä tilaamaan tiettyjä viestejä tai perua tilauksesi joidenkin toisten viestityyppien osalta. Voit päivittää tilausasetuksiasi aina niin halutessasi. Otathan huomioon, että vaikka perut tilauksesi kaikkien kampanjasähköpostien osalta, meillä voi silti olla tarve olla sinuun yhteydessä, jos käyttäjätililläsi on tärkeitä tapahtumia. Näin ollen, vaikka olisit perunut markkinointiviestien tilaukset, lähetämme sinulle edelleen vahvistusviestin, kun osallistut Kampanjoihin.

Voit määritellä, miten selaimesi käsittelee evästeitä ja niihin liittyvää teknologiaa tarkastamalla käyttämäsi selaimen yksityisyys- ja tietoturva-asetukset. Selaimia on monenlaisia, joten tutustu käyttämäsi selaimen ohjeistukseen saadaksesi lisätietoa mahdollisesti käytössä olevista asetuksista, jotka liittyvät evästeisiin, yksityisyyteen ja tietoturvaan.

Voit määritellä, miten mobiililaitteesi ja mobiiliselaimesi välittävät Sijaintitietoja .PROMO:lle. Mobiililaitteen yksityisyys- ja tietoturva-asetuksista voit lisäksi määritellä, miten mobiiliselaimesi käsittelee evästeitä ja niihin liittyvää teknologiaa. Tutustuthan mobiilioperaattorisi tai laitteen valmistajan antamaan ohjeistukseen, jotta voit muuttaa asetuksia niin halutessasi.

Voit myös vaikuttaa joidenkin Henkilötietojen välittymiseen meille, kun olet meihin yhteydessä sosiaalisen median alustan tai sovelluksen kuten Facebook Connectin kautta. Perehdythän sosiaalisen median verkkosivuilla tai sovelluksissa oleviin yksityisyysasetuksiin saadaksesi selville, kuinka muuttaa asetuksia ja hallita vuorovaikutteisuutta .PROMO:n ja sosiaalisen median käyttäjätilisi tai mobiililaitteen välillä.

Mikäli et halua saada tarjouksia suoraan kampanjoiden järjestäjiltä, voit noudattaa (opt-out) ohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin heidän lähettämiinsä viesteihin.

8. Henkilötietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on aina oikeus tarkistaa ja korjata Henkilötietonsa .PROMO:n asiakasrekisterissä. Kun pidät Henkilötietosi ajan tasalla, voimme tarjota sinulle parhaat meidän tai Yhteistyökumppaniemme järjestämistä kampanjoista. Voit tehdä monia asioita Henkilötietojesi päivittämiseksi. Voit tarkistaa, päivittää ja poistaa Yhteystietojasi, Pankkiyhteystietojasi ja muita antamiasi tietoja kirjautumalla sisään ja siirtymällä Sivuston “My Account” -osioon tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@dotpromo.me.

Jos haluat sulkea käyttäjätilisi tai mikäli sinulla on muita kysymyksiä tai pyyntöjä, otathan meihin yhteyttä. Autamme sinua tilaustesi hallinnassa, käyttäjätilisi sulkemisessa ja aktiivisen profiilisi poistamisessa. Emme valitettavasti voi aina poistaa tietoja aiemmasta toiminnasta.

Jos haluat meidän poistavan Henkilötietosi, teemme niin. Säilytämme tietosi kuitenkin niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivinen, niin kauan kuin tietoja tarvitaan palvelujen tarjoamiseen sinulle tai aktiivisuuteesi perustuvaa taloudellista raportointia varten. Jos haluat sulkea käyttäjätilisi tai haluat, ettemme enää käytä tietojasi palvelujemme tarjoamiseen, lähetäthän meille sähköpostia osoitteeseen privacy@dotpromo.me. Säilytämme ja käytämme tarvittaessa tietojasi sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti esimerkiksi täyttääksemme juridiset velvoitteemme, ratkaistaksemme erimielisyyksiä ja valvoaksemme sopimusten noudattamista.

9. Henkilötietojen turvaaminen

.PROMO on toteuttanut tietoturvaohjelman, joka sisältää hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä välineitä Henkilötietojen turvaamiseksi siinä määrin, kuin mitä voidaan kohtuudella edellyttää. Käytämme mm. teollisten standardien mukaista salausteknologiaa turvataksemme pankkiyhteystiedot silloin, kun ne lähetetään internetin kautta.

Säilytämme keräämiämme tietoja tietokannoissamme turvallisissa paikoissa ja palvelimilla Euroopan talousalueella tietohallinto-ohjeistuksemme ja sovellettavien lakien mukaisesti. Tietohallinto-ohjeistuksessamme todetaan seuraavaa:

 • Toimipaikkamme on suojattu fyysisesti sekä mekaanisilla että sähköisillä lukoilla ja muilla varkaudenestolaitteilla.
 • .PROMO käyttää sähköisiä turvajärjestelmiä.
 • Tietoliikenneyhteyksissä käytetään palomuureja, haittaohjelmistoilta suojaavia ohjelmia, roskapostisuodattimia ja muita laitteita ja ohjelmistoja, jotka on kehitetty edistämään tietoliikenneyhteyksien turvallisuutta.
 • Ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä ja tarkoin rajatulla osalla .PROMO:n henkilökuntaa on pääsy tietoihin. Henkilöstömme on koulutettu ottamaan tietoturva-asiat huomioon työssään.
 • Olemme antaneet suostumuksemme siihen, että yrityksen ulkopuolinen taho voi tehdä turvallisuusarvioita siitä meille ennalta ilmoittamatta.
 • Tietoliikenne .PROMO:n palvelujen ylläpitoliikennettä varten on salattu.

10. Tietoja EU:n ulkopuolisissa maissa asuville henkilöille

.PROMO International Oü:n pääkonttori on Virossa, joka kuuluu Euroopan unioniin. Voimme tarkastella Henkilötietoja tai niitä voidaan siirtää Euroopan unionin sisällä meille tai Euroopan unionin ulkopuolelle konserniyhtiöillemme (mukaan lukien tytär- ja osakkuusyritykset), Yhteistyökumppaneillemme tai Palveluntarjoajille. Antamalla meille Henkilötietojasi annat suostumuksen näihin siirtoihin. Yksityisyyttäsi ja Henkilötietojasi suojellaan näiden Yksityisyydensuojaehtojen mukaisesti riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään tai säilytetään.

11. Kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöt

Nämä Yksityisyydensuojaehdot koskevat vain .PROMO:n suorittamaa tietojen keruuta, käyttöä ja luovutusta niiltä osin kuin käytät Sivustojamme. Muilla verkkosivuilla, joille voit siirtyä Sivustoillamme olevien linkkien kautta, voi olla omat yksityisyydensuojaehtonsa ja omat käytäntönsä, mitä tulee henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen ja luovutukseen. Myös Yhteistyökumppaneillamme voi olla omat yksityisyydensuojaehtonsa. Suosittelemme, että tutustut näiden muiden osapuolten yksityisyydensuojaehtoihin ennen kuin luovutat heille tietoja tai hyödynnät tarjousta tai kampanjaa.

12. Yhteisöt

Sivustomme voivat sisältää Yhteisöjä tai muita alueita, joille voit lähettää julkisesti tietoja, joilla voit pitää yhteyttä muihin käyttäjiin keskustelualueilla tai blogeissa, arvostella tuotteita sekä jakaa mediasisältöä. Luethan Käyttöehtomme huolellisesti ennen kuin lähetät viestejä näille alueille. Kaikki lähettämäsi tiedot ovat kaikkien internetin käyttäjien nähtävillä ja, jos liität viesteihisi mitä tahansa Henkilötietoja, muut henkilöt voivat lukea, kerätä ja käyttää niitä. Jos esimerkiksi liität sähköpostiosoitteesi viestiin, joka sisältää kirjoittamasi kampanja-arvion, saatat saada ei-toivottuja viestejä muilta henkilöiltä. Tämän vuoksi on suositeltavaa välttää Henkilötietojen liittämistä julkisiin viesteihin. Mikäli sinulla on kysymyksiä Yhteisöihimme lähetettyjä Henkilötietoja koskien, tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta privacy@dotpromo.me.

13. Facebook Connect

.PROMO tarjoaa Facebookin käyttäjille mahdollisuuden olla yhteydessä ystäviinsä ja jakaa sisältöä Facebook Connectia käyttäen. Jos olet kirjautunut sekä Dotpromo.me -sivustolle että Facebookiin, linkitämme Dotpromo.me -tilisi Facebook-tiliisi, kun käytät Sivustojen Facebook-yhteystoimintoja, mikäli sähköpostiosoitteet vastaavat toisiaan. Jos sähköpostiosoitteet eivät vastaa toisiaan, kysymme sinulta, haluatko linkittää tilisi ja sinun täytyy vahvistaa, että olet kyseisten tilien haltija. Jos olet jo kirjautunut sisään Dotpromo.me -sivustolle mutta et Facebookiin ja käytät Sivuston Facebook-yhteystoimintoja, sinua kehotetaan syöttämään Facebook-tunnuksesi ja -salasanasi tai kirjautumaan sisään Facebookiin. Noudattamalla näitä ohjeita annat .PROMO:lle luvan nähdä Facebook-profiilitietosi ja käyttää niitä Facebookin käyttöehtojen ja näiden Yksityisyydensuojaehtojen mukaisin tavoin.

Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt .PROMO:n käyttäjäksi ja käytät Sivuston Facebook-yhteystoimintoja, sinua kehotetaan syöttämään ensin Facebook-tunnuksesi ja -salasanasi ja sen jälkeen sinulla on mahdollisuus rekisteröityä ja liittyä .PROMO:an. Kun olet rekisteröitynyt Dotpromo.me -sivustolle ja olet yhteydessä Facebookiin, voit lähettää automaattisesti viestejä Dotpromo.me -toiminnastasi seinällesi Facebookiin. Tarkistathan Facebook-tilisi yksityisyysasetukset, jotta Facebook-tilisi toimii haluamallasi tavalla.

14. Muutokset ja lisäykset Yksityisyydensuojaehtoihin

.PROMO voi milloin tahansa muuttaa Yksityisyydensuojaehtoja tai tehdä niihin lisäyksiä. Mikäli näin tapahtuu, saat asiasta ilmoituksen palvelumme kautta, jotta voit halutessasi lukea päivitetyt Yksityisyydensuojaehdot. Lähetämme ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa ja voit lukea päivitetyt ehdot, kun kirjaudut palveluun muutosilmoituksen saatuasi. Muutokset ja lisäykset astuvat voimaan niiden yhteydessä mainitusta päivämäärästä alkaen tai, jos voimaantulopäivämäärää ei ole erikseen mainittu, 30 päivän kuluttua muutettujen Yksityisyydensuojaehtojen julkaisusta laskettuna.

15. Rekisteritiedot ja tiedoista vastaava taho

1. Tämä rekisteri on Dotpromo.me –palvelun asiakasrekisteri.

2. Tiedoista vastaava taho on .PROMO International Oü (yritysrekisterinumero 12085800), jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Estonia ja jonka sähköpostiosoite on privacy@dotpromo.me.